ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ศธจ.เชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ธันวาคม 2566
2  โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 ธันวาคม 2566
3  เตรียมความพร้อมการจัดทำแผน นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 ธันวาคม 2566
4  องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 ธันวาคม 2566
5  การสื่อสารของจังหวัดเชียงรายผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 ธันวาคม 2566
6  การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา กรณีศึกษา หลักสูตรห้องเรียนข้ามเส้น นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 ธันวาคม 2566
7  ร่วมพิธีเปิดเทศกาลคุกกี้ เค้ก และของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 ธันวาคม 2566
8  ห้องเรียนสู้ฝุ่น... นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ธันวาคม 2566
9  ศธจ.เชียงราย มอบแนวทางการดำเนินงาน รร.เอกชนนอกระบบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ธันวาคม 2566
10  องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ธันวาคม 2566
11  พ่อดีเด่น ปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ธันวาคม 2566
12   ถวายพระพรชัยมงคล นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 ธันวาคม 2566
13  จังหวัดเชียงรายกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกตันไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันชาติ และพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 ธันวาคม 2566
14  พิธีพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 ธันวาคม 2566
15  แนะนำข้าราชการใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 ธันวาคม 2566
16  ตระการตา "สวนแม่ฟ้าหลวงโฉมใหม่ เนรมิตดอกไม้สีพาสเทลกว่าแสนต้น ฉลอง "สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 10 " นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 ธันวาคม 2566
17  ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือรับฟังความต้องการพัฒนา ด้านกายภาพของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 ธันวาคม 2566
18  Workshoop ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกับศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ สำหรับครูที่สอนวิชาศิลปะ นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 ธันวาคม 2566
19  มรภ.ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย แถลงข่าว “โครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2566” ภายใต้การอุปถัมภ์พระเดชพระคุณเจา พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เพื่อรับรางวัล “เพชรลานนา” นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤศจิกายน 2566
20  รขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤศจิกายน 2566
21  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤศจิกายน 2566
22  เข้าร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 พฤศจิกายน 2566
23   ตรวจเฝ้าระวังเหตุพื้นที่เสี่ยง นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 พฤศจิกายน 2566
24  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 พฤศจิกายน 2566
25  ศธจ.เชียงราย ต้อนรับข้าราชการย้ายเข้าสังกัด นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th