ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แนะนำข้าราชการใหม่

แนะนำข้าราชการใหม่ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้แนวทางและคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสที่ นายวชิรวิทย์ ตานำคำ (แก้ว) อายุ 31 ปี ภูมิลำเนา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งโดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th