ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  "ตรวจราชการ ประจำปี 2566" นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มิถุนายน 2566
2  ส่งเสริมอ่านออก เขียนได้ นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มิถุนายน 2566
3  ป้องกันทุจริตการสอบข้าราชการครู นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มิถุนายน 2566
4  จิตอาสาปลูกต้นไม้ นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มิถุนายน 2566
5  ศธจ.เชียงราย ลงนามร่วมกับภาคีการศึกษา ชูหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มิถุนายน 2566
6  ตัดแว่นตาเคลื่อนที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มิถุนายน 2566
7  ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 มิถุนายน 2566
8  ถวายพระพรชัยมงคง นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 มิถุนายน 2566
9  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 มิถุนายน 2566
10  ศธจ.เชียงราย ซักซ้อมความพร้อมเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 มิถุนายน 2566
11  รอง ศธจ.เชียงราย ร่วมประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤษภาคม 2566
12  เปิดอาคารเรียนโรงเรียนนานาชาติวันโฮป นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤษภาคม 2566
13  ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤษภาคม 2566
14  มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ร่วมกับ ศธจ.เชียงราย สรุปโครงการโรงเรียนเชียงราย รู้เท่าทันภัยสื่อออน์ไลน์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2566
15   ศธจ.เชียงราย จัดกิจกรรมเปิดเรียนอย่างปลอดภัย ส่งคาราวาน พสน.ลงพื้นที่จุดสุ่มเสี่ยงต่อการจับกลุ่มรวมตัวของเด็กและเยาวชน นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤษภาคม 2566
16  สู่สุคติภพ นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 พฤษภาคม 2566
17  ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อน "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 พฤษภาคม 2566
18  คัดเลือกเยาวชนดีเด่น นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 เมษายน 2566
19  คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลคุรุ ประจำปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 เมษายน 2566
20  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน "สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 เมษายน 2566
21  ถวายพวงมาลา นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 เมษายน 2566
22  ประชุมเชิงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บุคลากร ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 เมษายน 2566
23  ให้นโยบายในการปฏิบัติงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 เมษายน 2566
24  ศธจ.เชียงราย พร้อมดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง สส. นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 เมษายน 2566
25  ศธจ.เชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 เมษายน 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th