ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

จังหวัดเชียงรายกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกตันไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันชาติ และพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ ( 5 ธ.ค. 66 ) เวลา 10.30 น. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวีรัตน์ สานุมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกตันไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหนองโดด บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้และการปล่อยปลา จำนวน 100,000 ( หนึ่งเเสนตัว ) บริเวณหนองโดด บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้การกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกตันไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และปรับภูมิทัศน์ เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวเชียงรายได้พร้อมใจร่วมกันแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา และน้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมอีกด้วย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th