ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ร่วมต้อนรับ นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 มกราคม 2566
2  ตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 มกราคม 2566
3  ตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กศน.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 มกราคม 2566
4   วันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มกราคม 2566
5  หนูน้อยรักษ์โลก อนุบาลพรรณี นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มกราคม 2566
6  วันของเด็ก...2566.. นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มกราคม 2566
7  สวัสดีปีใหม่....2566... นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มกราคม 2566
8  ประชุมคณะทำงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 มกราคม 2566
9  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "กศน.อิงดอยเกมส์" ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มกราคม 2566
10  สริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มกราคม 2566
11  ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มนักเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 มกราคม 2566
12  ประชุมกองพิธีการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 มกราคม 2566
13  สภากาแฟ นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 มกราคม 2566
14  เปิดป้ายโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 มกราคม 2566
15  Infographic นำเสนอผลการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 มกราคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th