ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

พ่อดีเด่น ปี 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ขอแสดงความยินดี แด่ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมอาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th