ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตระการตา "สวนแม่ฟ้าหลวงโฉมใหม่ เนรมิตดอกไม้สีพาสเทลกว่าแสนต้น ฉลอง "สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 10 "

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดเทศกาล "สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 10" บริเวณลานห่มหนาวสวนแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้ที่ 10 เทศกาลแห่งความสุขที่สูงที่สุดในประเทศไทย "สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 10" โดยปีนี้มาในธีม "ดอกไม้ระบายดอย" (Palette of Flowers) เพลิดเพลินไปกับสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ภายในสวนแม่ฟ้าหลวงโฉมใหม พร้อมสัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่สืบทอดมายาวนาน ตลอดจนอาหารและผลิตภัณฑ์ฝีมือชนเผ่าที่มีกลิ่นอายร่วมสมัยมากขึ้น รวมถึงกิจกรรมและการละเล่นมากมาย ท่ามกลางสายลมหนาวและบรรยากาศของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ โดยงานจะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2567 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 18.00 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้อนุญาตให้ นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรับทราบข้อมูลและนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทราบและร่วมชมความสวยงามของงาน สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 10 ต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th