ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน... นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 สิงหาคม 2566
2  ศธจ.เชียงราย สรุปโครงการ "ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
3  รายชื่อคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
4  ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพการศึกษา ผ่านกลไก กศจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
5  จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนแก้ไขสถานะเด็กหัว G ให้มีเลข 13 หลัก นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
6  innovation for Thai Education นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
7  บทบาทการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
8  ถวายพระพรชัยมงคล นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
9   กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
10  ถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
11  ประชุมผู้บริหารสำนักงาน สป.... นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 สิงหาคม 2566
12  รับการตรวจสอบ "ตสน.สป. นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 สิงหาคม 2566
13  “น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด พื้นที่เชียงราย” นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 สิงหาคม 2566
14  ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566???????? นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 สิงหาคม 2566
15  นิเทศติดตาม งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 สิงหาคม 2566
16  ข้าราชการสังกัด ศธจ.เชียงราย น้อมรวมใจจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 สิงหาคม 2566
17  ศธจ.เชียงราย นำคณะร่วม ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 สิงหาคม 2566
18  สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กรกฎาคม 2566
19  ศธจ.เชียงราย นำทีม อส.ศธ.ลงพื้นที่ รร.บ้านแม่กรณ์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กรกฎาคม 2566
20  มอบเกียรติผู้ผ่านการอบรม นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 กรกฎาคม 2566
21  จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ประเด็นสำคัญเร่งด่วน นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 กรกฎาคม 2566
22  ศธจ.เชียงราย สร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทฯ สู่การปฏิบัติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 กรกฎาคม 2566
23   นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนหลักสูตรฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 กรกฎาคม 2566
24   อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กรกฎาคม 2566
25  ศธจ.เชียงราย ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า และเปิดหอประวัติศาสตร์โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th