ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ห้องเรียนสู้ฝุ่น...

นายวัลลภ ไม้จำปาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายทศพร จันทร์ เนตร รองศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วม กิจกรรมกระบวนการ ถอดบทเรียนห้องเรียนสู้ฝุ่น ภัยพิบัติศึกษา ณ ห้องประชุม Convertion Hall 2 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส (Thai PBS) กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 ธันวาคม 2566

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th