การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • รายการ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - นางเกษณี สีไพร 11 มิถุนายน 2567
2  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy - นางเกษณี สีไพร 6 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th