ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ทบทวนภารกิจงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤศจิกายน 2566
2  รอง ศธจ.เยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤศจิกายน 2566
3  ศธจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมบ้านนัหดรียนทุน ม.ท.ศ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤศจิกายน 2566
4  แสดงความยินดี นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤศจิกายน 2566
5  ศธจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤศจิกายน 2566
6  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการพัฒนาบุคลากร นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 ตุลาคม 2566
7  สภากาแฟ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 ตุลาคม 2566
8  ถวายเป็นพระราชกุศล นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ตุลาคม 2566
9  เพิ่มทักษะทางลูกเสือ นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 ตุลาคม 2566
10   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 ตุลาคม 2566
11  เสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ตุลาคม 2566
12  ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สพม.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ตุลาคม 2566
13  "กิจกรรม สะท้อนคิด (Reflection on action) " นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2566
14  ศึกษาดูงานด้านสารสนเทศ นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 กันยายน 2566
15  จังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่น ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในทุกมิติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กันยายน 2566
16  พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กันยายน 2566
17   มฟล.ส่งเสริมและพัฒนาครูมัธยมต้นจังหวัดเชียงราย ให้เป็น Learning Coach ผ่านการสอนแบบ Active Learning ด้วยชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 กันยายน 2566
18  สภาการศึกษา Workshop Policy Lab พัฒนาแผนการศึกษาชาติ สร้างกำลังคนสมรรถนะสูงจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กันยายน 2566
19  ศธจ.เชียงราย ส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพฯ ภายในสถานศึกษา รร.เอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 กันยายน 2566
20  ศธจ.เชียงราย มอบรางวัลและเกียรติบัตร คลิปสร้างสรรค์ "ความเป็นพลเมืองดี" นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2566
21  เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2566
22   รอง ศธจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2566
23  ติดตาม ประเมินผล การรายงานและสรุปผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2566
24  "สภากาแฟจังหวัดเชียงราย ” ครั้งที่ 11/2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 สิงหาคม 2566
25  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 สิงหาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th