ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

Workshoop ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกับศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ สำหรับครูที่สอนวิชาศิลปะ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshoop ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกับศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ สำหรับครูที่สอนวิชาศิลปะ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ บรรยายพิเศษ โดยมีการเสวนาเชิงวิชาการ “เชียงรายเมืองสร้างสรรค์ในระดับโลกกับการสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาฯ” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาศิลปะจากโรงเรียนทุกสังกัด รวมทั้งสิ้น 200 คน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th