ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา กรณีศึกษา หลักสูตรห้องเรียนข้ามเส้น

นายวัลลภ ไม้จำปาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และร่วมรับฟังในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา กรณีศึกษา หลักสูตรห้องเรียนข้ามเส้น ณ ห้องประชุมดอยหลวง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th