ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาและเฉลิมฉลองโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ครบรอบ 25 ปี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอบ ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างอบอุ่น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th