ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กรกฎาคม 2566
2  การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 กรกฎาคม 2566
3  ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 กรกฎาคม 2566
4  รับเข็มเชิดชูเกียรติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 กรกฎาคม 2566
5  ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มิถุนายน 2566
6  ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มิถุนายน 2566
7  จิตอาสา ศธ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มิถุนายน 2566
8  สภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มิถุนายน 2566
9  รับ-มอบ รางวัล คลิปวีดีโอสร้างสรรค นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มิถุนายน 2566
10  ศธจ.เชียงรายร่วมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มิถุนายน 2566
11  วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มิถุนายน 2566
12  ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มิถุนายน 2566
13  ละอ่อนเชียงรายเรียนรู้ทักษะชีวิต นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มิถุนายน 2566
14  พลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มิถุนายน 2566
15   มหกรรม รวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงรายประจำปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มิถุนายน 2566
16   สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จับมือ S&P จัดแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 มิถุนายน 2566
17  ประชุมเพื่อรับฟังและเก็บรวบรวมข้อมูลเ นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มิถุนายน 2566
18  จัดทำแผนโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2566
19  ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2566
20  ติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2566
21  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนการผลิตและ พัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือ นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มิถุนายน 2566
22  เข้าร่วมประชุม นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มิถุนายน 2566
23  ร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีและสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มิถุนายน 2566
24  ประชุม กศจ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มิถุนายน 2566
25  ตรวจราชการ ประจำปี 2566" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มิถุนายน 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th