ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เปิดอาคารเรียนโรงเรียนนานาชาติวันโฮป

นายวัลลภ ไม้จำปาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนนานาชาติวันโฮป ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๓ หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สืบเนื่องจาก โรงเรียนนานาชาติวันโฮป ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขที่ใบอนุญาต กน.07/2563 ในการนี้โรงเรียนได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขึ้นอีก จำนวน 1 หลัง และกำหนดให้มีพิธีเปิดอาคารเรียน ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน ต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ