ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สู่สุคติภพ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำพวงหรีด ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พวงหรีดของ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, พวงหรีดของ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ พวงหรีดของ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงพวงหรีดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เคารพศพ พ่อสูน ปงกันมูล บิดาของ นางสาวจูหลิง ปงกันมูล ณ บ้านปงน้อยใต้ หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th