ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำปี 2566 - นางสาวอรพิน หมูจีนะ 30 มกราคม 2566
2  ปชส.การให้กู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 มกราคม 2566
3  ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (อกศจ.) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ - นางเกษณี สีไพร 25 มกราคม 2566
4  "ขอความร่วมมือรณรงค์แนวคิด "วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน" และ "สร้างวิถีครู ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มกราคม 2566
5  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มกราคม 2566
6  ประชาสัมพันธ์งานวันเด็ก - นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 มกราคม 2566
7  การเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส.กรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 มกราคม 2566
8  โตโยต้ารถยนต์ในฝัน - นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 มกราคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th