ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 กันยายน 2566
2  ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างการวางแผนการเงินเพื่อสมาชิก กบข. - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กันยายน 2566
3  แจ้งเตือนข้าราชการและประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาเท็จ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กันยายน 2566
4  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 11 กันยายน 2566
5  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 11 กันยายน 2566
6  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของ สป.ศธ. - นางสาววารินทร์ วิตูล 31 สิงหาคม 2566
7  แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กรณีการย้าย การโอน และการเปลี่ยนแปลงตำแห - นางสาววารินทร์ วิตูล 24 สิงหาคม 2566
8  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนสมาธิ หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 50 - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 23 สิงหาคม 2566
9  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ ของผู้เสนอขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ - นางสาววารินทร์ วิตูล 17 สิงหาคม 2566
10  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ ของผู้เสนอขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ - นางสาววารินทร์ วิตูล 17 สิงหาคม 2566
11  ยกเลิกประกาศ สป.ศธ. เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สป.ศธ. - นางสาววารินทร์ วิตูล 17 สิงหาคม 2566
12  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 17 สิงหาคม 2566
13  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 17 สิงหาคม 2566
14  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 17 สิงหาคม 2566
15  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - นางสาววารินทร์ วิตูล 17 สิงหาคม 2566
16  เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน เยี่ยมชมโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 สิงหาคม 2566
17  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 11 สิงหาคม 2566
18  ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 สิงหาคม 2566
19  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 สิงหาคม 2566
20  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - นางสาววารินทร์ วิตูล 4 สิงหาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ