ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 มิถุนายน 2566
2  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 มิถุนายน 2566
3  เชิญชวนท่านส่งนวัตกรรม IFTE และปฐมวัย นายไกรพงษ์ จินดาคำ 12 มิถุนายน 2566
4  เชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 มิถุนายน 2566
5  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ThaiD” - นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 มิถุนายน 2566
6  ขอเชิญบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องใน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2566" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2566
7  ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 - นางสาวมธุรักดา ณขัติ 30 พฤษภาคม 2566
8   "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี ๒๕๖๖" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤษภาคม 2566
9  โครงการบรรพชาอุปสมบท 72 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤษภาคม 2566
10  ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Sevices : ESS Thailand) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤษภาคม 2566
11  ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤษภาคม 2566
12  ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Fellowship 2023 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤษภาคม 2566
13  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอสื่อฯ รับรางวัล - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 พฤษภาคม 2566
14  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานจัดการงานทั่วไป - นางสาววารินทร์ วิตูล 10 พฤษภาคม 2566
15  ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี 2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 เมษายน 2566
16  โครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 เมษายน 2566
17  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 เมษายน 2566
18  เชิญสมัครโครงกรเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 7 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 เมษายน 2566
19  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง สำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 เมษายน 2566
20  ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 เมษายน 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ