ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  เชิญร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กรกฎาคม 2566
2  ปชส.ข้อมูลสำหรับผู้เกษียณอายุราชการฯ 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กรกฎาคม 2566
3  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กรกฎาคม 2566
4  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ (ตำแแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น) สังก - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 13 กรกฎาคม 2566
5  พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กรกฎาคม 2566
6  ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กรกฎาคม 2566
7  เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กรกฎาคม 2566
8  กบข.สัญจรออนไลน์ ประจำปี 2566 สำหรับสมาชิก กบข. - นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กรกฎาคม 2566
9  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - นางสาววารินทร์ วิตูล 5 กรกฎาคม 2566
10  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 5 กรกฎาคม 2566
11  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 5 กรกฎาคม 2566
12  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 30 มิถุนายน 2566
13  ประกาศองค์ประกอบ น้ำหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ - นางสาววารินทร์ วิตูล 30 มิถุนายน 2566
14  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ขอเชิญบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มิถุนายน 2566
15  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มิถุนายน 2566
16  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 มิถุนายน 2566
17  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 มิถุนายน 2566
18  เชิญชวนท่านส่งนวัตกรรม IFTE และปฐมวัย นายไกรพงษ์ จินดาคำ 12 มิถุนายน 2566
19  เชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 มิถุนายน 2566
20  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ThaiD” - นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 มิถุนายน 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th