ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1   - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 3 ธันวาคม 2566
2  วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงราย - นางกุลจิรา บัวผัน 30 พฤศจิกายน 2566
3  กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่่องดีๆ ที่บ้านฉัน" - นางกุลจิรา บัวผัน 28 พฤศจิกายน 2566
4  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤศจิกายน 2566
5  ปชส.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤศจิกายน 2566
6  ประกาศรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางกา - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 พฤศจิกายน 2566
7  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 พฤศจิกายน 2566
8  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 พฤศจิกายน 2566
9  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางเกษณี สีไพร 19 พฤศจิกายน 2566
10  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 14 พฤศจิกายน 2566
11  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 พฤศจิกายน 2566
12  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 พฤศจิกายน 2566
13  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ ของผู้เสนอขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 พฤศจิกายน 2566
14  การสอบคัดเลือกพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหาร และนักเรียนในสถานศึกษาของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 พฤศจิกายน 2566
15  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 9 พฤศจิกายน 2566
16  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 9 พฤศจิกายน 2566
17  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก - นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ 6 พฤศจิกายน 2566
18  ประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาสเพติดชนิดใหม่ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 ตุลาคม 2566
19  ประกาศ เรื่อง การสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางเกษณี สีไพร 19 ตุลาคม 2566
20  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ตุลาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ