ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 1 ธันวาคม 2566
2  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 17 พฤศจิกายน 2566
3  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 24 ตุลาคม 2566
4  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 กันยายน 2566
5  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 กันยายน 2566
6  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 กรกฎาคม 2566
7  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 12 มิถุนายน 2566
8  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 2 พฤษภาคม 2566
9  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 25 เมษายน 2566
10  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 มีนาคม 2566
11  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 มีนาคม 2566
12  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มกราคม 2566
13  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มกราคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th