ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2567

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์ THAILAND MORAL AWARDS 2023 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2567
2  ชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2567
3  โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต - นางสาวมธุรักดา ณขัติ 2 พฤษภาคม 2567
4  การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย : พิธีไหว้ครู - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 เมษายน 2567
5  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่การเข้าถึงตลาดภาครัฐและเอกชน" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 เมษายน 2567
6  นโยนบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2567 - นางเกษณี สีไพร 11 เมษายน 2567
7  ประกาศวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติที่ดีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางเกษณี สีไพร 11 เมษายน 2567
8  เชิญส่งผลงาน การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) IFTE ระดับจังหวัด - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 เมษายน 2567
9  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ MV เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 มีนาคม 2567
10  โครงการสัมนาปฎิบัติธรรมของบุคลากรทางการศึกษา นางกุลจิรา บัวผัน 4 มีนาคม 2567
11   "โรตารีส่งเสริมสันติสุขในชุมชน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กุมภาพันธ์ 2567
12  ประชาสัมพันธ์ งาน TEKNOFEST ประจำปี ๒๕๖๗ (2024 TEKNOFESTAerospace and Technology) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2567
13  โครงการเครือข่ายเยาชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี ๒๕๖๗ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2567
14  แจ้งเปิดใช้งานระบบบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชน - น.ส.พัชนี ทองคำ 18 มกราคม 2567
15  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางเกษณี สีไพร 17 มกราคม 2567
16  บัญชีรายชื่อ วีดิทัศน์ (ประเภทเกม) ที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มกราคม 2567
17  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ 6 มหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน - นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 มกราคม 2567
18  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 มกราคม 2567
19  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย - นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 มกราคม 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th