การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • รายการการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.ชร. กค-กย 65 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
2  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
3  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (รายงาน สป.ศธ.) - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 20 มิถุนายน 2566
4  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 20 มิถุนายน 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th