ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เชียงรายฉีดไฟเซอร์นักเรียนพร้อมรับเปิดเทอม 2/2564 คู่ขนานเปิดจังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ธันวาคม 2564

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะนักเรียน คณะแพทย์ พยาบาล ในการฉีดวัคซีนนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยมีนักเรียน รร.เทศบาล 6 รร.บ้านสันโค้งฯ รร.อนุบาลเมืองเชียงราย รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จำนวน 2,000 คน ทยอยเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ทั้งนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายนายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมคณะติดตามและรายงานผลการดำเนินการต่อผวจ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th