ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจเยี่ยมการรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ 12-18 ปี

นายกริช มากกุญชร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมให้กำลังใจตรวจเยี่ยมและติดตามการ รับบริการวัคซีนไฟเซอร์แก่นักศึกษาระดับปวช. จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกฯ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จำนวน 1,900 คน มีคณะเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมคัดกรองและให้บริการ โดยมีนายทวีผล แปงณีวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ