ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้กับพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 19 รูป พร้อมด้วย นายคมสัน บุญตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรพิเศษ ณ วัดจอเจริญสุขุมวิท อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th