ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข”

4 เมษายน 2567 นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข” พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัยครูการวางแผนทางการเงิน และการจัดการหนี้อย่างยั่งยืน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ ณ ห้องจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th