ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

กิจกรรม "เรียนดี มีความสุข สร้างเส้นทางสู่อาชีพ

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรม "เรียนดี มีความสุข สร้างเส้นทางสู่อาชีพ (Learn to Earn)" ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท โรงเรียนธารทิพย์ โรงเรียนนพดนย์แพทย์แผนไทย โรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพย์ และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ กิจกรรมดำเนินการในระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาและโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.พัชนี ทองคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th