ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "ศาสตร์ศิลป์แห่งล้านนา สู่การศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน" และเยี่ยมชมสนามการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่โรงเรียนมารีรักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยมศึกษา และโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.พัชนี ทองคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th