ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และนายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
โดยมีนายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายไกรพงษ์ จินดาคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th