ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"สู่สรวงสวรรค์ "

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีฌาปณกิจ คุณแม่บัวยัด ตันใจ มารดาของ นางสาวสุภาวดี ตันใจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ สุสานวัดดงหนองเป็ด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th