ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

“ศธจ.เชียงราย พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน”

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในความดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ โอกาสนี้ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณที่โรงเรียนเอกชนทุกโรง ได้จัดการเรียนการสอนอย่างดีมีคุณภาพ โดยมี นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th