ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ร่วมมือขับเคลื่อนบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อจัดการศึกษา

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้การต้อนรับ & แสดงความยินดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงและบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายร่วมกัน ในโอกาสที่ นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เดินทางมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะอนุยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th