ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการพบปะ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ณ สวนอาหารเอกโอชา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th