ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย ฐิติมา เร่งประเสริฐ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ ให้ข้าราชการในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบนโยบายการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง โดยมีประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดี

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th