ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ????สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ????

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และทีมผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนข้อมูลการตรวจราชการฯ ซึ่งมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมรับฟังนโยบายการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย #ธนาวุธ รับงาน-ภาพ /ขนิษฐา-ข่าว

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ