ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

6/7/2565 " ขับเคลื่อนงานต้านยาเสพติด"

???? นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองต่อสภาพปัญหาความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน และบริบทสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนและบริบทสังคมในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ทเชียงราย อ.เมือง จ. เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ