ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  เชิญสมาชิก กบข.ประชุมออนไลน์ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 มิถุนายน 2565
2  แนวทางการณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 - นางสาวมธุรักดา ณขัติ 22 มิถุนายน 2565
3  ประกาศ กศจ.เชียงราย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565 นายคมสัน บุญตั้ง 14 มิถุนายน 2565
4  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มิถุนายน 2565
5   ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมโครงการวิจัยการหาสมรรถนะ PISA - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มิถุนายน 2565
6  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มิถุนายน 2565
7  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มิถุนายน 2565
8  เชิญชวนบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 มิถุนายน 2565
9  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา - - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 1 มิถุนายน 2565
10  ประชาสัมมพันธ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนาฯ ประจำปี พ.ศ.2564 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2565
11  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2565
12  ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2565
13  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 12 พฤษภาคม 2565
14  ประชาสัมพันธ์ แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 พฤษภาคม 2565
15  ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการเข้าประกวดโครงการการประกวดบทความด้านการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 พฤษภาคม 2565
16  การประกวดสุนทรพจน์และความรู้กาษาจีน ระดับประถมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 2 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 เมษายน 2565
17  โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๒ (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 เมษายน 2565
18  โครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 เมษายน 2565
19  การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 เมษายน 2565
20  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 นางเกษณี สีไพร 22 เมษายน 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ