ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ขยายระยะเวลาการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 3 ตุลาคม 2565
2  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับทุนฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 ตุลาคม 2565
3  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2565
4  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการสมัครเป็นสมาชิก the Asia Pacific Coatition of Cities Against Discriminatio - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2565
5  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควต้า ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ตามคิวอาร์โคด หรือสอบถามได้ที่ 0 2281 9264 นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2565
6  เชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ประจำปี 2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 กันยายน 2565
7  ประชาสัมพันธ์การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ (อพ.สธ) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 17 กันยายน 2565
8  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ - นายคมสัน บุญตั้ง 16 กันยายน 2565
9  ปชส.สร้างการรับรู้ค่านิยมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2565
10  ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนเชียงราย ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางสาวมธุรักดา ณขัติ 9 กันยายน 2565
11  รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 8 กันยายน 2565
12  เชิญสมัครรับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กันยายน 2565
13  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 กันยายน 2565
14  เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น - นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 กันยายน 2565
15  เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 กันยายน 2565
16  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนเชียงราย ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นางสาวมธุรักดา ณขัติ 1 กันยายน 2565
17  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 26 สิงหาคม 2565
18  รับสมัครขัาราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเกทวิชาการระตับทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 25 สิงหาคม 2565
19  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนเชียงราย ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด" - นางสาวมธุรักดา ณขัติ 22 สิงหาคม 2565
20  ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 16 สิงหาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ