ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รับสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 มกราคม 2565
2  ทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 มกราคม 2565
3  ผลการคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) - นายคมสัน บุญตั้ง 12 มกราคม 2565
4  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 11 มกราคม 2565
5  ขอเชิญส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2565
6   สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้ม - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2565
7  คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ