การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • รายการการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1   รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ. เชียงราย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 28 มิถุนายน 2567
2  รายงานเรื่องร้องเรียน สถิติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 17 มิถุนายน 2567
3  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - นางเกษณี สีไพร 11 มิถุนายน 2567
4  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 มิถุนายน 2567
5  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
6   รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.เชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 มิถุนายน 2567
7  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 มิถุนายน 2567
8  รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 9 มิถุนายน 2567
9  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 7 มิถุนายน 2567
10  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 6 มิถุนายน 2567
11  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 6 มิถุนายน 2567
12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 5 มิถุนายน 2567
13  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 5 มิถุนายน 2567
14   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 29 เมษายน 2567
15   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 29 เมษายน 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th