รายการแจ้ง/แสดงข้อคิดเห็น ร้องเรียน,ข้อเสนอแนะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

#
รายการแจ้ง
ประเภทการแจ้ง
ผู้แจ้ง
ว/ด/ป ที่แจ้ง
จำนวนคนอ่าน
หมายเหตุ
6 ราชการครูเป็นชู้
ร้องเรียน ธนาดลย์ วงXXXXXX 19 เมษายน 2563 1891 ครั้ง รับเรื่องแล้ว
5 ร้องเรียนเรื่องการเรียน
ร้องเรียน ธัญชนก ดวงXXXXXX 14 มีนาคม 2563 1239 ครั้ง ยังไม่รับเรื่อง
4 ปิดsummer ของวิทลัยพณิชยการเชียงราย
เสนอแนะ แคทXXXXXX 14 มีนาคม 2563 602 ครั้ง ยังไม่รับเรื่อง
3 ร้องเรียกเรื่องการเรียน
ร้องเรียน ชนาธิป เกตXXXXXX 14 มีนาคม 2563 912 ครั้ง ยังไม่รับเรื่อง
2 การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
ร้องเรียน แพรวพรรณ พXXXXXX 14 มีนาคม 2563 625 ครั้ง ยังไม่รับเรื่อง
1 ทดสอบการแจ้งแสดงข้อคิดเห็น
เสนอแนะ นายขวัญชัยXXXXXX 24 กันยายน 2560 1670 ครั้ง รับเรื่องแล้ว
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cripeo.moe.go.th//
chalong1973@hotmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ