สถานที่พัก โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
วู้ดบอล เทศบาลตำบลแม่ยาว
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงที่อยู่ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, 57110 :: Website