สถานที่พัก โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
มวยปล้ำในร่ม โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ที่อยู่ ตำบล บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 :: Website