สถานที่พัก โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ฮอกกี้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ฮอกกี้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์ที่อยู่ 1036 ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://www.bskcr.ac.th