สถานที่พัก โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
มวยปล้ำในร่ม โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)ที่อยู่ หมู่ที่ 2, ถนนพหลโยธิน, ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, 57100 :: Website http://www.schbandoo.net