สถานที่พัก โรงเรียนพานพิทยาคม


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย
โรงเรียนพานพิทยาคมที่อยู่ 816 หมู่ 17, ตำบล เมืองพาน อำเภอ พาน เชียงราย :: Website http://phanphit.ac.th