สถานที่พัก โรงเรียนพานพิเศษพิทยา


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย
โรงเรียนพานพิเศษพิทยาที่อยู่ 250 ถนน พหลโยธิน ตำบล เมืองพาน อำเภอ พาน เชียงราย 57120 :: Website