สถานที่พัก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
กรีฑา สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายที่อยู่ ถนน ศรีเวียง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://tupc.ac.th/