สถานที่พัก ศูนย์พัฒนาบุคลาการลูกเสือ ตำบลแม่ยาว


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ฟุตบอลหญิง เทศบาลตำบลแม่ยาว
ศูนย์พัฒนาบุคลาการลูกเสือ ตำบลแม่ยาวที่อยู่ บ้านริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย. :: Website